Magyarország földtana

 

Magyarország nagyszerkezeti képe

A magyarországi paleozoikum

 

 

Ausztroalpi nagyszerkezeti egység

 

 

Középhegységi nagyszerkezeti egység

 

 

Kárpáti nagyszerkezeti egység

 

 

Tiszai nagyszerkezeti egység

A magyarországi mezozoikum

 

 

Ausztroalpi nagyszerkezeti egység

Középhegységi nagyszerkezeti egység

Kárpáti nagyszerkezeti egység

Tiszai nagyszerkezeti egység

A magyarországi kainozoikum

Felső-kréta-paleogén flis öv

Eocén

Oligocén

Miocén

Pannon

Pleisztocén-holocén

Földtani táblázatok

Irodalomjegyzék