Geológia
Műszaki Földtudományi Kar, BSc
Alapszintű tudást felmérő kérdések

 1. A földtani vizsgálat tárgya
 2. A Naprendszer keletkezésének fő szakaszai
 3. A Föld belső övei kémiai összetétel szerint
 4. A Föld belső övei fizikai állapot szerint
 5. A kondukciós és konvekciós hőátadás jellemzői
 6. A geotermikus gradiens fogalma, értéke
 7. A rendszer fogalma, típusai
 8. A nagy földi ciklusok
 9. A magmából, illetve oldatokból történő kristályosodás okai
 10. A magma fő típusai, ezek jellemző SiO2 tartalma
 11. A robbanásmentes kitörések okai, folyamata
 12. A robbanásos kitörések okai, folyamata
 13. A vulkáni formák típusai, a hozzájuk rendelhető kőzetek
 14. Plutoni formák
 15. A Bowen-féle kiválási sor ásványai a fokozatos hűlés sorrendjében
 16. Bazaltvulkánok lehetséges lemeztektoniai környezete
 17. Andezit- és riolitvulkánok lehetséges lemeztektonikai környezete
 18. A fizikai mállás típusai (felsorolás)
 19. A kémiai mállás típusai (felsorolás)
 20. A talaj összetétele
 21. A glaciális erózió formái, nyomai
 22. Az eolikus erózió formái, nyomai
 23. A fluviális erózió formái
 24. A törmelékes üledékek osztályozása, szemcseméret-határok
 25. Vegyi és biogén ülededékek (felsorolás)
 26. A sivatagi és folyóvízi környezet üledékei (felsorolás)
 27. Tavi, mocsári és glaciális üledékek (felsorolás)
 28. Lagúnák üledékei (felsorolás)
 29. Sekélytengeri üledékek (felsorolás)
 30. A kontinentális lejtő és a nyílt óceáni medence üledékei (felsorolás)
 31. A kőzettéválás folyamata
 32. A dolomitosodás folyamata
 33. A tűzkőképződés folyamata
 34. A metamorfózis fokozatai
 35. A metamorf foliáció fogalma
 36. Agyagos kőzetek metamorfózisával keletkező kőzetsorozat
 37. Bazalt metamorfózisával keletkező kőzetsorozat
 38. Metamorf környezetek (felsorolás)
 39. A kékpala metamorfózis jellemzői
 40. Ridegen viselkedő kőzet feszültség-alakváltozás görbéje
 41. Képlékenyen viselkedő kőzet feszültség-alakváltozás görbéje
 42. A dőlésirány és dőlésszög fogalma
 43. A vetők típusai, ezek jellemzői
 44. A redő alapelemei
 45. Ferde redő továbbfejlődése takarós szerkezetté
 46. Wegener kontinensvándorlási elméletének alapja
 47. A Benioff-zóna
 48. A 7 nagy litoszféralemez megnevezése
 49. A lemezszegélyek típusai
 50. A transzform vető fogalma
 51. Konvergens lemezszegélyeknél kialakult szerkezeti egységek
 52. Kontinentális és óceáni szigetív fogalma
 53. Passzív és aktív kontinenszegély fogalma
 54. A litoszféralamezek mozgásának három oka
 55. Az izosztatikus litoszféramozgások okai
 56. A taxon fogalma, kötelező rendszertani kategóriák
 57. A rétegek települési módjai, ezek rövid meghatározása
 58. A formáció fogalma, egységei
 59. A magnetosztratigráfia lényege
 60. A földtörténeti idők és időszakok felsorolása
 61. A radiometrikus kormeghatározás alapja
 62. Az archaikumi kőzettípusok
 63. A következő földtörténeti események hozzávetőleges időpontja: a szilárd földkéreg kialakulása, az élet megjelenése, az élőlények szilárd vázának megjelenése, a szárazföldi élet megjelenése
 64. A proterozoikumi kőzettípusok
 65. A kaledóni orogenezis Európában és Észak-Amerikában nyomozható területei
 66. A variszkuszi orogenezis Európában nyomozható területei
 67. Az alpi orogenezis Eurázsiában nyomozható területei
 68. A paleozoikum uralkodó sekélytengeri formái, szárazföldi növényzete
 69. A mezozoikum uralkodó sekélytengeri formái, szárazföldi növényzete
 70. A kainozoikum uralkodó sekélytengeri formái, szárazföldi növényzete
 71. Geokémiai elemcsoportok 2-2 elempéldával
 72. Az érctelep-típusok felismerésének alapjai
 73. Magyarországi ortomagmás ércesedés (előfordulás, jellemzők)
 74. Magyarországi szkarnércesedés (előfordulás, jellemzők)
 75. Magyarországi porfiros rézércesedés (előfordulás, jellemzők)
 76. Magyarországi metaszomatikus ércesedés (előfordulás, jellemzők)
 77. A magyarországi uránérc (előfordulás, jellemzők)
 78. Magyarországi mezotermális ércesedés (előfordulás, jellemzők)
 79. Magyarországi epitermális ércesedés (előfordulás, jellemzők)
 80. Magyarországi bauxittelepek (előfordulás, jellemzők)
 81. Magyarországi mangánérc telepek (előfordulás, jellemzők)
 82. Kerámiaipari nyersanyagok hazai előfordulásai
 83. Üveghomok és öntödei homok hazai előfordulásai
 84. A bentonit felhasználása, hazai előfordulásai
 85. A diatomit felhasználása, hazai előfordulásai
 86. A zeolit felhasználása, hazai előfordulásai
 87. A perlit felhasználása, hazai előfordulásai
 88. Magyarország jelentősebb mészkőbányái
 89. Magyarország főbb díszítőkő bányái
 90. Magyarország fő andezitbányái
 91. A magyarországi kőszénelőfordulások
 92. Magyarországi szénhidrogén-övezetek
 93. Magyarország paleozoikumi-mezozoikumi nagyszerkezeti egységei
 94. Magyarország fő szerkezeti vonalai
 95. Magyarország fő paleozoikumi kőzettípusai, felszíni elterjedésük
 96. Magyarország fő mezozoikumi kőzettípusai, felszíni elterjedésük
 97. A hazai paleogén kőzetek felszíni elterjedése
 98. A hazai neogén kőzetek felszíni elterjedése
 99. A hazai negyedkori üledékek felszíni elterjedése