nyitóoldal


Sokak számára a Föld az állandóság, a rendíthetetlenség jelképe. A valóság azonban az, hogy a Föld folyamatos változásban van, a földfelszín minden pontja mozog, óceánok keletkeznek, másutt összezárulnak, hegyláncok kiemelkednek és lepusztulnak. Mindez azonban az emberi élettartamhoz vagy a történelmi időkhöz képest olyan lassan történik, hogy számunkra nem érzékelhető. A Föld az ismert bolygók közül az egyetlen, amelyen a víz egyidejűleg háromféle halmazállapotban létezhet, légkörében bőségesen van oxigén, és rajta élet lehetséges. Jelenlegi állapota több milliárd éves fejlődés, változás folyamán alakult ki, melynek során a kőzetek, a víz, a levegő és az élő anyag között állandóan kölcsönhatási folyamatok zajlottak.

A Földdel, illetve a fenti folyamatokkal foglalkozó tudomány a földtan vagy geológia. A geológiában az elmúlt ötven év során forradalmi változások következtek be. A lemeztektonikai elmélet térhódításával a korábbi földtani szemlélet átalakult, a folyamatok új értelmezést kaptak, a vizsgálati módszerek korszerűsödésével sok új eredmény született.

A kilencvenes évektől a nemzetközi geológiai oktatásban egyre inkább elterjedt az a törekvés, hogy a földtani folyamatokat az új eredmények szintézisével, a Földet egy dinamikusan változó, zárt rendszernek tekintve, a benne lejátszódó kölcsönhatások alapján tárgyalják. A szerző is ezt a szemléletet próbálta követni.

A könyv a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán zajló földtudományi alapképzés céljait szolgálja, elsősorban az itt tanuló bánya- és geotechnikai mérnök, eljárástechnikai mérnök, környezetmérnök, műszaki földtudományi mérnök, olaj- és gázmérnök illetve geográfus hallgatók számára nyújt földtudományi alapismereteket. Bár a felsorolt szakok hallgatói e tárgy felvétele előtt tanulnak ásvány- és kőzettant, a könyv összeállításánál a szerző igyekezett olyan fogalmakat használni, illetve olyan magyarázatokkal szolgálni, amelyek a leírtakat földtani előtanulmányok nélkül is érthetővé teszik. Ezáltal a könyv használható bármelyik olyan felsőoktatási intézményben, ahol a földtant alapismereti szinten oktatják. Hasznos lehet földrajz tanárok számára is, akik óráikat szeretnék kibővíteni a hazai középiskolai oktatásban meglehetősen háttérbe szorult geológiával.

Bár a könyv elsődlegesen felsőoktatási képzést szolgál, érthető és figyelemfelkeltő lehet mindazok számára, akik érdeklődnek a természettudományok iránt, és szeretnének magyarázatot kapni azokra a geológiai jelenségekre, folyamatokra, amelyek körülöttünk zajlanak.

A Változó Föld című könyv négy fő részből áll. Az első rész foglalja össze azokat az alapfogalmakat, amelyek a továbbiakban leírt folyamatok megértéséhez szükségesek. A második rész azokat a folyamatokat részletezi, amelyek a litoszférát felépítő kőzetek kialakulásában szerepet játszanak. A harmadik rész a szerkezetföldtani alapismereteket tárgyalja, magába foglalva a kontinensek és óceánok keletkezési folyamatait. A negyedik rész a Föld és az élet fejlődésének főbb eseményeit ismerteti meg. Végül, az Olvasó ismereteket szerezhet a földtani térképek és szelvények értelmezéséről. A könyv végén megtalálhatók a szövegben kiemelt fogalmak angol nyelvű megfelelői, aminek az a célja, hogy segítse a hallgatók szakmai nyelvtudásának fejlődését, illetve megkönnyítse számukra az angol nyelvű földtani irodalomban való tájékozódást.

A könyv A/4 méretben, színes, keményfedeles kivitelben, 200 oldalban, minden oldalon színes ábrákkal és fotókkal illusztrálva jelent meg. Ára: 4375.- Ft.


nyitóoldal