következő oldal


Magyarország földtana

Dr. Hartai Éva

Tartalom


1. Magyarország környezete és szerkezeti helyzete


Európa szerkezeti fejlődése
Magyarország és közvetlen környezetének nagyszerkezeti képe
Magyarország szerkezetfejlődése és nagyszerkezeti egységei

2. A magyarországi paleozoikum


Az Ausztroalpi nagyszerkezeti egység paleozóos képződményei
A Pelsoi (Magyar-középhegységi) nagyszerkezeti egység paleozóos képződményei
A Tátra-vepori nagyszerkezeti egység paleozóos képződményei
A Tiszai nagyszerkezeti egység paleozóos képződményei
A magyarországi nagyszerkezeti egységek helyzete a paleozoikum végén

3. A magyarországi mezozoikum


Az Ausztroalpi nagyszerkezeti egység mezozóos képződményei
A Pelsoi (Magyar-középhegységi) nagyszerkezeti egység mezozóos képződményei
A Tátra-vepori nagyszerkezeti egység mezozóos képződményei
A Tiszai nagyszerkezeti egység mezozóos képződményei
A magyarországi nagyszerkezeti egységek helyzete a mezozoikum végén

4. A magyarországi kainozoikum


Ősföldrajz és szerkezetalakulás a kainozoikumban
Eocén kori ősföldrajz és képződmények
Oligocén kori ősföldrajz és képződmények
Miocén kori ősföldrajz és képződmények
A pannóniai korszak ősföldrajza és képződményei
Pleisztocén kori ősföldrajz és képződmények
Holocén folyamatok


következő oldal