következő oldal


Teleptani alapismeretek

Dr. Hartai Éva

Tartalom


1. Bevezetés, alapfogalmak


Az ásványi nyersanyagok használatának története
Teleptani alapfogalmak
Az elemek eloszlása a földkéregben
Geokémiai elemcsoportok
Ércteleptani alapfogalmak
Az érctelepek genetikai csoportosítása

2. Magmás eredetű érctelepek I.


Ortomagmás gravitációs telepek
Ortomagmás szulfidos telepek
Karbonatit-alkáli kőzetekhez kapcsolódó telepek
Pegmatitos telepek
Greizen telepek
Szkarn telepek
Porfiros rézérc telepek

3. Magmás eredetű érctelepek II.


Sztratiform telepek
Teléres megjelenésű hidrotermális telepek

4. Üledékes és metamorf eredetű érctelepek


Bauxittelepek
Szupergén dúsulás telepei
Torlatok
Üledékes mangánérc telepek
Üledékes és metamorf vasérctelepek
Lemeztektonika és ércképződés

5. Ipari felhasználású nemérces ásványi nyersanyagok


Vegyipari nyersanyagok
Kerámiaipari nyersanyagok
Egyéb ipari nyersanyagok

6. Építőipari és útépítő ásványi nyersanyagok


Építőipari kötőanyagok
Mesterséges építőkövek alapanyagai
Természetes építőkövek és díszítőkövek
Útépítő nyersanyagok

7. Fosszilis energiahordozók


Kőszén
Kőolaj és földgáz


következő oldal